Thị Trường Thông Tin Doanh Nghiệp

Năm 2020, Bảo hiểm BIDV báo lãi hơn 370 tỷ đồng

4 phút, 2 giây để đọc.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có dấu hiệu chững lại. Kết quả thống kê cho thấy, thị thường này chỉ tăng trưởng 8%. Bất chấp khó khăn trên; Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vẫn thu phí bảo hiểm tốt; đạt mức tăng trưởng 2 con số, vượt 56% kế hoạch năm 2020. Kết quả Bảo hiểm BIDV báo lãi hơn 370 tỷ đồng.

Tăng trưởng ổn định

Tất cả các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Đó là công bố về kết quả kinh doanh năm 2020 của BIC. So với năm 2019, riêng Công ty mẹ BIC có tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 đạt 2.529 tỷ đồng; tăng trưởng 13,8%, vượt 4,3% kế hoạch năm. Trong đó, 2.363 tỷ đồng là doanh thu phí bảo hiểm gốc, tăng trưởng 17,4%. Toàn hệ thống năm qua đạt doanh thu 375,6 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2019 và vượt 56% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 363,5 tỷ đồng, tăng 38,8% và hoàn thành 158% kế hoạch được giao. Do đó, Bảo hiểm BIDV báo lãi từ kết quả trên.

Năm 2020, Bảo hiểm BIDV báo lãi hơn 370 tỷ đồng
Năm 2020 ghi nhận sự tăng trưởng ổn định của BIC

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc Bảo hiểm BIDV; Báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020; và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021; cho biết năm 2020 hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt lợi nhuận ở mức cao; với tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức tốt nhất trong 15 năm hoạt động. Phí bảo hiểm của Bảo hiểm BIDV có mức tăng trưởng doanh thu cao; hơn tốc độ tăng trưởng của thị trường (ước khoảng 8%). Dù vẫn duy trì tăng trưởng; Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn chịu tác động lớn do dịch Covid-19; kéo nền kinh tế suy giảm.

Mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bán lẻ cũng được ghi nhận trong hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm BIDV. Thông qua ngân hàng (Bancassurance); kênh phân phối bảo hiểm tăng trưởng gần 70%; cũng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Doanh nghiệp bảo hiểm này cũng tiếp tục được A.M. Best duy trì mức xếp hạng tín nhiệm B++.

Trong bối cảnh Việt Nam và thế giới tiếp tục phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh Covid-19 ở năm 2021 này, định hướng của công ty kiên định theo hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động.

Năm 2020, Bảo hiểm BIDV báo lãi hơn 370 tỷ đồng
BIC đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên toàn hệ thống

Đưa ra một loạt nhiệm vụ cho năm 2021 cũng như giai đoạn tới, ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm BIDV, nhấn mạnh hoạt động chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Cụ thể, công ty cần xây dựng kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) và có lộ trình cụ thể; đảm bảo hiệu quả trong việc phát triển mạng lưới; rà soát thể chế quản lý, xử lý nhanh các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động; đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên toàn hệ thống; xây dựng đề án quản trị chi phí hiệu quả, gắn với chiến lược 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tín hiện khả quan toàn hệ thống

Trước đó, tính đến 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất tại BIDV đạt khoảng 1,468 triệu tỷ đồng, giảm 1,5% so với đầu năm, chủ yếu do giảm ròng cấu phần tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Tiền gửi khách hàng đạt trên 1,145 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 2,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt trên 1,145 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 2,5% so với đầu năm.

Kết thúc quý III/2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt 7.062 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 0,34% so với cùng kỳ năm trước. BIDV cho rằng mức tăng trưởng này là phù hợp trong bối cảnh ngân hàng sử dụng nguồn lực để hỗ trợ nền kinh tế và khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. BIDV thực hiện trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo phân loại nợ. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Theo baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *