Cách sử dụng ứng dụng Document Outline
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

Cách sử dụng ứng dụng Document Outline trong Google Docs

Document Outline trong Google Docs là mục lục cho nội dung tài liệu, outline có trong cấu trúc được hiển thị ở phía bên tay trái giao diện. Document Outline trong Google Docs là tính năng hữu giúp bạn xây dựng và điều hướng tài liệu bằng cách xây dựng dàn ý trên các tiêu […]