Giải Trí Mỹ Thuật Nhiếp Ảnh

Triển lãm ảnh khơi gợi ký ức về ngày độc lập dân tộc

4 phút, 53 giây để đọc.
 
Các hiện vật có giá trị đã tái hiện lại khoảnh khắc quan trọng cách đây 75 năm trong lịch độc lập. Đó là thời điểm đất nước ta lần đầu tiên đoàn kết hoàn thành cách mạng tháng 8 cùng nhau. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại; đã đưa dân tộc Việt Nam dành được thắng lợi và tiến đến giải phóng hoàn toàn độc lập dân tộc. Ngày đôc lập đó được các nhiếp ảnh gia ghi lại; tái hiện lại trong ngày trọng đại này. Nhiều hình ảnh kỉ niệm đẹp vẫn còn tái hiện đến ngày hôm nay.
 
Những hiện vật ấy tái hiện những câu chuyện xúc động. Qua lời kể của các chứng nhân lịch sử bước ra từ 2 cuộc chiến tranh dành độc lập. Những ngày tháng 8 huy hoàng năm 45 và không khí hào hùng lại ùa về. Kế thừa truyền thống chống ngoại xâm của cha ông ta, Đảng và nhân dân tiếp tục vừa giữ vững chủ quyền đất nước. Vừa tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội vững mạnh độc lập
Bác hồ đọc tuyên ngôn
Bác hồ đọc tuyên ngôn

Với 150 tài liệu, hiện vật và những câu chuyện kể của các nhân chứng lịch sử

Trưng bày giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do… để từ đó góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trưng bày Ngày Độc lập 2.9 gồm 2 phần: Sức mạnh dân tộc và Ngày Độc lập 2.9; Phần trưng bày Sức mạnh dân tộc tập trung giới thiệu các sự kiện lịch sử quan trọng: Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước ngày 28.1.1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII, tháng 5.1941 đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (Mặt trận Việt Minh); nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ cách mạng…

Cùng với quá trình chuẩn bị lực lượng về mọi mặt; khi thời cơ đến; Đảng đã phát động toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền; Đại hội Quốc dân Tân Trào (ngày 16.8.1945) nhất trí tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước; sự kiện Vua Bảo Đại thoái vị (30.8.1945), chế độ phong kiến tồn tại trên đất nước ta hàng ngàn năm bị xóa bỏ…

Tại phần trưng bày Ngày Độc lập 2.9

Cùng với điểm nhấn là những nội dung về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2.9.1945) khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Thành quả của Cách mạng Tháng Tám: Nhà nước dân chủ nhân dân; cuộc Tổng tuyển cử ngày 6.1.1946; Quốc hội thông qua Hiến pháp 1946; trưng bày cũng đã khắc họa những ký ức thiêng liêng về Ngày Độc lập qua chuyện kể; hồi ức của các nhân chứng lịch sử.

Chỉ cần nghe giọng Bác cũng thấy hạnh phúc lắm rồi

Tại triển lãm, một lần nữa người xem sẽ được sống lại trong những khoảnh khắc lịch sử đã đi vào ký ức dân tộc thông qua nhiều hình ảnh; hiện vật giá trị như: Tranh Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam; ngày 28.1.1941; ảnh: Lán Khuổi Nậm, Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nơi Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII đã họp tháng 5.1941; Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta; quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh.

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, Đảng Cộng sản Đông Dương; tháng 5.1941 (viết tay); Tuyên ngôn của Việt Nam Độc lập Đồng minh; Chương trình Việt Minh, tháng 5.1941; Thơ ca, hò vè diễn giải về 10 chính sách của Việt Minh, năm 1941; Chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”; Bản trích Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ảnh Đình Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang)

Nơi họp Quốc dân Đại hội thông qua quyết định Tổng khởi nghĩa; quyết định thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, ngày 16.8.1945; Lệnh khởi nghĩa (Quân lệnh số 1) của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ngày 13.8.1945…

Kết luận

Trưng bày lần này có nhiều điểm nhấn đặc biệt như sưu tập vũ khí; từ vật dụng sinh hoạt đời thường đến những vũ khí thô sơ; tự tạo được nhân dân sử dụng trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945; sưu tập ảnh: Khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương; tháng 8.1945; sưu tập báo chí- vũ khí sắc bén trong tuyên truyền cách mạng; cổ vũ tinh thần đấu tranh quật khởi của mọi tầng lớp nhân dân; nhóm hiện vật nhân dân ủng hộ cách mạng trong cách mạng Tháng Tám…

Trích:baovanhoa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *