Đời Sống Văn Hóa

Các quy định pháp luật về di sản văn hóa được rà soát kĩ lưỡng

4 phút, 6 giây để đọc.

Các quy định của pháp luật hiện hành về di sản văn hóa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao lại cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng các bộ, cơ quan liên quan và Hội đồng khẩn trương rà soát một cách kĩ lưỡng nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020 – 2021, đây là nội dung được Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam thông báo kết luận.

Thông báo được nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 – 2019 vừa qua, về các hoạt động của Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và vô cùng trân trọng những hỗ trợ cũng như đóng góp của Hội đồng. Trong tương lai, Hội đồng cần đưa ra những ý kiến nhằm thống nhất chủ trương: Các chứng năng, nhiệm vụ được giao như thẩm định Hồ sơ, nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ (theo quy định ở Điều 3 Quyết định số 1522/QĐ-TTg ngày 07/10/2020) cần được tiếp tục thực hiện tốt.

Thông báo nêu rõ, về hoạt động của Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2015 - 2019 vừa qua
Hoạt động của Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2015 – 2019 vừa qua

Những vấn đề mới cần được chủ động kiến nghị với Chính phủ

Những vấn đề mới, quan trọng liên quan đến công tác bảo vệ; bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa; phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; bảo vật quốc gia; các giá trị văn hoá trong tôn giáo; giữ gìn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số;… cần được chủ động kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ để các di sản văn hóa góp phần trở thành nguồn lực phát triển đất nước; kinh tế du lịch được phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng thảo luận, làm rõ những khó khăn; vướng mắc; nhất là các quy định về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; có văn bản gửi Bộ Văn hóa; Thể thao và Du lịch để tổng hợp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng thảo luận, làm rõ những khó khăn; vướng mắc
Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Đề án ban hành Chương trình giữ vững giá trị di sản văn hóa

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Đề án ban hành Chương trình bảo tồn; phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 – 2030; trong đó làm rõ nguồn vốn thực hiện (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, huy động xã hội hoá, ODA…); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/2/2021.

Về Bảo tàng lịch sử quốc gia

 Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các cơ quan liên quan báo cáo thực trạng và đề xuất phương án phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2021.

Về Dự án phục dựng Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long

Đây là Dự án có ý nghĩa lịch sử, đã được chỉ đạo nghiên cứu từ lâu nhưng tiến độ thực hiện chậm; còn nhiều lúng túng; Phó Thủ tướng yêu cầu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương có báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị giải pháp đúng quy định

Dự án phục dựng Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long
Dự án phục dựng Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long

Căn cứ kết quả của Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo – Ba Thê; Nền Chùa (Văn hoá Óc Eo Nam Bộ)” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện;Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang lập hồ sơ đề cử di sản thế giới theo quy định của Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới và pháp luật về di sản văn hóa; trong đó lưu ý về tiêu chí; tính toàn vẹn; tính xác thực và yêu cầu về bảo vệ; quản lý đối với Quần thể di tích này.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *